Strona prawna

ZASTRZEŻENIA PRAWNE I HANDLOWE

§ 1
 1. Wszelkie materiały udostępniane na stronach sklepu CSAdams, a w szczególności: tekst, grafika, znaki towarowe i handlowe, dane oraz specyfikacje techniczne, dane rynkowe, tłumaczenia treści, jak również wszelkie inne elementy składowe umieszczone w ramach strony internetowej, chronione są prawem autorskim firmy CS FMN Sp. z o.o., jej podwykonawców, partnerów oraz kontrahentów, jak również prawami autorskimi producentów towarów, usługodawców lub innych osób trzecich.
 2. Poprzez czynność zapoznawania lub korzystania z jakichkolwiek elementów strony internetowej, użytkownik nie nabywa żadnych uprawnień do jakichkolwiek treści lub materiałów, a w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniana lub jakiegokolwiek wykorzystywania treści i elementów zawartych na stronie internetowej będącej własnością CS FMN Sp. z o.o .
§ 2
 1. Wszelkie nazwy własne, zastrzeżone znaki towarowe i handlowe należące do podmiotów trzecich, są używane przez sklep CSAdams wyłącznie w celach identyfikacyjnych i informacyjnych.
§ 3
 1. Wszelkie treści i materiały prezentowane na stronach internetowych sklepu CSAdams są udostępniane wyłącznie do użytku osobistego. Zabronione jest ich kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystanie w celach komercyjnych, a w szczególności:
  1. Wykorzystanie jakichkolwiek elementów tekstowych, graficznych, muzycznych lub filmowych, w celu tworzenia dzieł pochodnych.
  2. Kopiowanie lub reprodukcja elementów kodu lub struktury strony, w celu tworzenia dzieł pochodnych.
  3. Kopiowanie, reprodukcja lub rozpowszechnianie jakichkolwiek treści, w tym tekstów, muzyki, grafik, filmów i oprogramowania.
§ 4
 1. W przypadku, gdy użytkownik pragnie wykorzystać jakiekolwiek treści udostępniane na stronach sklepu CSAdams do użytku komercyjnego, konieczne jest uzyskanie zgody od podmiotu uprawnionego.
 2. W celu otrzymania zgody na kopiowanie, reprodukcję lub rozpowszechnianie zastrzeżonych treści, prosimy o kontakt pod adres e-mail: csadams@csadams.pl, lub kontakt telefoniczny. Zgoda, lub odmowa każdorazowo udzielana jest w formie pisemnej.
§ 5
 1. Bez względu na treść informacji zawartych na stronie internetowej sklepu CSAdams każdą informacje zawartą na stronie należy traktować wyłącznie jako informację o produkcie.
§ 6
 1. Sklep CSAdams i firma CS FMN Sp. z o.o nie ponosi żadnej odpowiedzialności za następstwa, w tym zaś w szczególności za szkody, powstałe na skutek odmiennego potraktowania charakteru treści zawartych na stronie internetowej przez użytkownika strony lub osoby trzecie.
§ 7
 1. Mając na względzie zasady funkcjonowania strony internetowej oraz związaną z tym konieczność cyklicznej aktualizacji treści informacji zawartych na stronie internetowej, sklep CSAdams zastrzega możliwość występowania na stronie internetowej informacji nieaktualnych lub sprzecznych ze stanem faktycznym.
 2. Sklep CSAdams i firma CS FMN Sp. z o.o nie ponosi odpowiedzialności, w tym w szczególności odpowiedzialności z tytułu powstania szkody będącej następstwem posłużenia się przez użytkownika strony lub osoby trzeciej informacją o nieaktualnej treści.